Trường mẫu giáo Vàng Anh được thành lập vào ngày 01 tháng 10 năm 2010, Trường đóng trên địa bàn dân cư của xã Vĩnh Trạch Đông, là một xã vùng bãi ngang ven biển của Thành phố Bạc Liêu. Điều kiện kinh tế của địa phương và đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, có trên 70 % dân số là người dân tộc khmer. Đội ngũ giáo viên còn trẻ chưa có kinh nghiệm nhiều trong công tác, cơ sở vật chất những năm gần đây có được cấp trên quan tâm đầu tư, xây dựng và cấp bổ sung thêm hàng năm. Với sự cố gắng của tập thể CB-GV-CNV nhà trường nên những năm học gần đây chất lượng giáo dục, giảng dạy của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô trường lớp được xây dựng và củng cố, đội ngũ giáo viên được tăng cường, trẻ hoá về độ tuổi, cơ bản đáp ứng về chuyên môn nghiệp vụ. Trưòng cũng đã lập được nhiều thành tích và đạt kết quả cao trong các hội thi đều đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao và đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng mức độ I vào tháng 4/2018.

  • Tổng số học sinh : 290 cháu / 9 lớp 
  • Khối mầm : 29 cháu/ 1 lớp
  • Khối chồi : 74 cháu/ 3 lớp
  • Khối lá : 187 cháu/ 5 lớp