Trường MG Vàng Anh có tổng số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên là 29. Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ tâm huyết với nghề. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MG Vàng Anh xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MG Vàng Anh, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

 

Giáo viên được tuyển vào Trường MG Vàng Anh phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Trên 83,3% giáo viên trên chuẩn có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non hệ chính quy.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

* Trường có 9 lớp: 1 lớp mầm, 3 lớp chồi, 5 lớp lá.

Sĩ số lớp học:

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 25 cháu / lớp.

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 90 cháu / 3 lớp.

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 176 cháu/ 5 lớp.